ПРОЕКТИ

Представяме ви една малка част от проектите ни за озеленяване на еднофамилни жилищни сгради през последните три години, разработени на идейна и техническа фаза. Обектите се намират на територията на гр. София и област София.