Ландшафтно проектиране

Създаването на зелени пространства в рамките на даден имот е задача свързана с внимателно планиране на всеки един елемент в проекта. За прецизното ландшафтно проектиране е небходимо да направим оглед на мястото и придобием представа за заобикалящата среда. Разговорът с Вас е изключително ценен за нас, защото ние получаваме информация за визията и очакванията Ви за крайния резултат.

ландшафтно проектиране

Съгласно действащата нормативна уредба, проектната документация по част „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ може да бъде изготвена в три фази:

Идейна

Техническа

Работна

Всяка една от тях включва набор от проекти, чертежи и документи, необходими за съгласуване от съответнния контролен орган.

Много често в рамките на имота има съществуваща дървесна растителност, която подлежи на картотекиране. Необходимата документация за това е т.нар. експертна оценка. За изготвянето й е необходимо да се предостави геодезическо заснемане и постъп до имота. Тази документация се изисква преди внасянето на проектната и цели опазване на съществуващата дървесна растителност и евентуално съобразяване на бъдещото проектно решение с нея.

Ландшафтно проектиране – елегантност и дълготрайност

Красотата е симетрия, богатство, симбиоза, а професионалното ландшафтно проектиране – мисия да направиш по-добра средата за живот. Ние от Про Ландскейп се стремим да изграждаме елегантни живи пространства с дългосрочна визия за развитие. Природата ни предоставя огромно родово и видово разнообразие, което позволява създаване на динамика, свързана с растежа на всяко отделно дърво или растение и не на последно място – сезонност. Това са компонентите, с които ние, ландшафтните архитекти, работим, за да създадем изключителни градини, паркове, обществени и частни пространства.

Прецизното разпределение на различните видове, внимателно съобразено с предназначението и мястото на пространството и не на последно място – вдъхновението, ни карат да подхождаме към всеки проект с много внимание и ентусиазъм. Целта ни е да създаваме единствени по рода си зелени площи, в които се съдържа хармония, изящество, а защо не и съвършенство. Но не просто сега, когато проектът е завършен, а с визия за естественото развитие и дълготрайност на резултатите от нашето ландшафтно проектиране.

Галерия