Покривно озеленяване

През последните години, покривното озеленяване набира все по-голяма популярност. Това се дължи на нуждата от повече зеленина във все повече и повече презастроената градска среда. В световен мащаб покривното озеленяване намира приложение от тих кът за отдих в центъра на града, до място за градско земеделие. Предимствата от тяхното изграждане са свързани с намаляване на разходите за отопление и климатизация, удължаване живота на покрива, абсорбиране на прахови частици и вредни газове, и задържане на дъждовните води.

Съществуват три типа покривно озеленяване – интензивно, полуинтензивно и екстензивно. Всеки един от тях се характеризира със специфични особености, които трябва да бъдат съобразени с носимоспособността на констукцията на сградата и покрива.

Разработени са различни системи за покривно озеленяване спрямо типа и вида ползване. След оглед на обекта, ние ще ви запознаем с възможните варианти и ще ви посъветваме кой е най-подходящ във вашия случай.