Професионално озеленяване

Реализирането на проектното решение на терен е предизвикателство, но и интересна задача, защото дейностите са разнообразни, а изненади рядко липсват. Справянето с възникващите проблеми изисква добри познания за спецификата на всяка манипулация, опит, квалифицирана работна ръка и добра техника.

Ние предлагаме целия комплекс от услуги, необходими за реализацията на вече избраното от вас проектно решение.

Основни дейности:

)

Вертикално планиране

Доставка на почвен субстрат

Поливни системи

Затревяване с тревно смес

Доставка и полагане на тревен чим

Доставка и засаждане на декоративна растителност

Скален цветен кът

Градински настилки

Водни ефекти

Градинско осветление

Нашият подход на работа

Необходимо е да проведем среща с вас и да обсъдим следното:

Местоположение

Z

Текущо състояние на обекта

Има ли изготвен проект?

  • Ако отговорът е да, бихме искали да се запознаем с него. Така ще преминем към обсъждане конкретни въпроси по неговата реализация.
  • Ако нямате проект, не се притеснявайте! С удоволствие ще ви изготвим такъв.

Финансова рамка

Срокове за изпълнение

След оглед на обекта, ще ви запозанем подходите и методологията на изграждане, които считаме за най-подходящи във вашия случай. Ще обсъдим и поставянето на срокове, финансови рамки и други въпроси, касаещи целия процес.